16 listopada 2022

Bezpieczny kredyt 2%

Kto może skorzystać z programu „Bezpieczny kredyt 2%”?

Czy możemy skorzystać z programu „Bezpieczny Kredyt 2%”? Takie pytanie zadaje coraz więcej osób myślących o zakupie nieruchomości.

Wnioskodawcami mogą być:

 • Single
 • Małżeństwa – także z rozdzielnością majątkową
 • Związek partnerski wychowujący minimum jedno dziecko własne lub przysposobione
 • Jednym z wnioskodawców musi być osoba która nie ukończyła 45 roku życia

Jakie warunki musi spełniać wnioskodawca aby mógł skorzystać z programu „Bezpieczny kredyt 2%”

 • brak własności mieszkania lub domu teraz i w przeszłości
 • brak własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub domu
 • oba warunki dotyczą wszystkich kredytobiorców przystępujących do programu – czyli wyklucza udział w kredycie np. rodziców którzy mogą pomóc w zwiększeniu zdolności kredytowej
 • wyjątek! – można mieć udział w nieruchomości nie większy niż 50%, jeśli został otrzymany drogą dziedziczenia pod warunkiem że kredytobiorca nie mieszka w odziedziczonym lokalu lub domu od minimum 12 miesięcy lub jeżeli nieruchomość nie nadaje się do zamieszkania i jest wyłączona z użytkowania.
 • Uwaga! – Wnioskodawca nie może być stroną w umowie innego kredytu hipotecznego z 36 miesięczną karencją. Co to oznacza? Jeżeli uczestniczyłeś w kredycie hipotecznym jako kredytobiorca zwiększający zdolność kredytową rodzeństwu a nie jesteś współwłaścicielem mieszkania należy odłączyć się od takiego kredytu. Przy czym dopiero 3 lata po odłączeniu będziesz mógł przystąpić do programu „Bezpieczny kredyt 2%”, pod warunkiem że program będzie nadal funkcjonował.
 • kredytobiorca musi posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać.
 • Uwaga! – jeżeli wnioskodawca przed 1 lipca 2023 podpiszę umowę deweloperską na budowę nieruchomości może skorzystać z programu „Bezpieczny kredyt 2%”

Podsumujmy, jeżeli nie masz swojej nieruchomości, nie skończyłeś 45 roku życia i nie miałeś kredytu hipotecznego w ciągu ostatnich 3 lat  jesteś idealnym kandydatem do programu „Bezpieczny kredyt 2%”.

Zapraszam na bezpłatne konsultacje gdzie dowiesz się:

 • jak może wyglądać Twoja rata w programie „Bezpieczny kredyt 2%”
 • jaką masz zdolność kredytową
 • jak należy się przygotować się do kredytu aby zostać uczestnikiem programu „Bezpieczny kredyt 2%”.

Jaką nieruchomość można kupić w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%” i jaki kredyt można w ramach programu otrzymać.

Dotychczasowe programy mieszkaniowe posiadały liczne wykluczenia dotyczące nieruchomości, które mogły powodować, że nie każda nieruchomość spełniała warunki programów. Największą niedogodnością były limity ceny za metr kwadratowy mieszkania co wykluczało dużą część mieszkań w dużych miastach.

 • Nie ma limitów związanych z powierzchnią lub ceną nieruchomości
 • Wkład własny nie może być wyższy niż 200000 zł.
 • Wyjątek! – jeżeli wkładem własnym będzie działka budowlana lub środki pieniężne wraz z premią mieszkaniową zgromadzone na Koncie Mieszkaniowym lub Lokacie Mieszkaniowej – będzie można mieć większy wkład własny.
 • Singiel – kwota kredytu nie może przekroczyć 500 000
 • Małżeństwo lub związek partnerski z minimum jednym dzieckiem – kwota kredytu nie może przekroczyć 600 000 zł
 • Jeżeli wkładem własnym będzie działka budowalna to maksymalna wartość inwestycji wynosi 1 000 000 zł
 • Minimalny okres kredytowania to 15 lat

Według ustawy wniosek kredytowy będzie można złożyć na następujące cele kredytu:

 • budowa domu jednorodzinnego i jego wykończenie
 • nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z wykończeniem lub remontem,
 • nabycie prawa własności domu jednorodzinnego wraz z wykończeniem lub remontem,
 • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wraz z wykończeniem lub remontem,
 • wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej celem uzyskania odrębnej własności lokalu wraz z wykończeniem,
 • w przypadku działki mamy do czynienia z dwoma sytuacjami. Jeżeli jest ona pusta to jej wartość nie ma znaczenia, a jedynie całkowita wartość inwestycji. Jednak jeżeli działka już jest „zabudowana” np. rozpoczęta budowa, to wtedy obowiązuje limit 200 000 zł.

Zapraszam na bezpłatne konsultacje gdzie dowiesz się:

 • jak może wyglądać Twoja rata w programie „Bezpieczny kredyt 2%”
 • jaką masz zdolność kredytową
 • jak należy się przygotować się do kredytu aby zostać uczestnikiem programu „Bezpieczny kredyt 2%”.

O czym musimy wiedzieć aby nie stracić dofinansowania programu „Bezpieczny kredyt 2%”.

 

Przy staraniu się o kredyt z programem „Bezpieczny kredyt 2%” należy widzieć jakie warunki należy spełnić po jego otrzymaniu. Jest to ważne, ponieważ niedopełnienie kilku istotnych warunków w czasie trwania kredytu może doprowadzić do utraty dofinansowania. Na co w takim razie należy zwrócić uwagę.

 

W okresie otrzymywania dopłat nie możemy:

 • Wynajmować lub użyczać zakupionego mieszkania w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%”
 • Nabyć inną nieruchomość mieszkalną z wyjątkiem sytuacji dziedziczenia
 • Zmienić przeznaczenie lokalu z mieszkaniowego na np. użytkowy – do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Być objętym upadłością konsumencką
 • Przedterminowo spłacić kredyt w okresie pierwszych trzech lat od udzielenia kredytu z wyjątkiem spłaty części kredytu objętej gwarancją BGK
 • Odstąpić od umowy kredytowej w przypadku, jeżeli jest się jedynym wnioskodawcą spełniającym kryterium wieku – do 45 roku życia – nie dotyczy śmierci kredytobiorcy
 • Zaprzestać trwale prowadzić gospodarstwo domowe w nieruchomości finansowanej kredytem

Ważne jest także, aby w terminie dwóch latach od zakupu nieruchomości lub zakończenia budowy domu wprowadzić się do nieruchomości finansowanej kredytem z dopłatą. Prawdopodobnie będzie to oznaczać wymóg zameldowania się w nabytej nieruchomości.

Jeżeli te warunki są dla Ciebie do spełnienia to nie grozi Ci utrata dofinansowania.

Zapraszam na bezpłatne konsultacje gdzie dowiesz się:

 • jak może wyglądać Twoja rata w programie „Bezpieczny kredyt 2%”
 • jaką masz zdolność kredytową
 • jak należy się przygotować się do kredytu aby zostać uczestnikiem programu „Bezpieczny kredyt 2%”.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial