12 września 2017

Kredyty dla firm

Najlepszy kredyt dla firm

Zadaniem kredytów dla firm jest utrzymanie płynności finansowej. Banki oferują wiele korzystnych rozwiązań kredytowych. Dostępne są kredyty zarówno dla firm dobrze rozwiniętych, jak i dla nowych działalności gospodarczych. Kredyty dla firm mają za zadanie pomóc w rozwoju firmy.

Korzyści z kredytów dla firm

 • utrzymanie płynności finansowej firmy

 • odsetki kredytowe wliczane w kosztach uzyskania przychodu

 • odsetki pomniejszają należny podatek VAT

Rodzaje kredytów dla firm

 • kredyt inwestycyjny dla firm

 • kredyt obrotowy dla firm

 • kredyt pomostowy dla firm

 • kredyt płatniczy dla firm

 • kredyt w rachunku bieżącym

 • kredyt preferencyjny dla firm

 • kredyt technologiczny dla firm

 • kredyt hipoteczny dla firm

 • kredyt samochodowy
 • leasing dla firm.

Kredyt inwestycyjny dla firm

Pozwalają na uzyskanie środków finansowych, które pomogą w rozwoju firmy. Bank przy udzielaniu kredytu inwestycyjnego wymaga przedstawienia biznes planu oraz oszacowania kosztów i zysków inwestycji.

Kredyt obrotowy dla firm

Najczęściej zaciągany kredyt firmowy. Bardzo często udostępniany jest w rachunku bieżącym na koncie firmowym. Kredyt może być wypłacony jednorazowo bądź w transzach. Kredyt obrotowy udzielany jest na podstawie bieżących obrotów firmy, natomiast spłata kredytu odbywa się poprzez regularne wpływy na konto firmowe.

Kredyt pomostowy dla firm

Udzielany jest firmom, które starały się o dotacje unijne. Do czasu wypłacenia dotacji bank udziela kredytu pomostowego na rozpoczęcie inwestycji. Po wypłaceniu dotacji kredyt można spłacić z wypłaconych środków.

Kredyt preferencyjny dla firm

Elastyczna forma finansowania głównie dla zawodów zaufania publicznego. Banki coraz chętniej udzielają kredytów na uproszczonych zasadach, gdzie nie jest wymagane przedstawianie pełnej dokumentacji finansowej.

Kredyt zabezpieczony dla firm (kredyt hipoteczny dla firm)

Jest to kredyt wymagający ustanowienia zabezpieczenia na nieruchomości. Zabezpieczeniem może być nieruchomość wchodząca w skład środków trwałych firmy bądź dopiero nabywana.

Kredyt samochodowy dla firm

Kredyt samochodowy dla firm to jedno z wielu rozwiązań finansowania pojazdów w firmie. Zaciągając kredyt samochodowy to firma jest jego właścicielem, natomiast bank jedynie współwłaścicielem wpisanym do karty pojazdu. Przedsiębiorca ma prawo dokonywać odpisów podatkowych do wysokości swoich udziałów w nabytym środku trwałym.

Skontaktuj się z naszym ekspertem finansowym w celu znalezienia najlepszego finansowania dla firm.

Szukasz sposobu na sfinansowanie rozwoju swojej firmy? Bez względu na to czy potrzebujesz nowej linii produkcyjnej, chcesz wybudować nową halę, a może zakupić flotę samochodów. Nie ma sytuacji bez wyjścia.

Umów się na bezpłatne konsultacje kredytowe i poznaj jakie szanse na rozwój ma Twoja firma.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial