13 września 2017

Regulamin serwisu

Regulamin serwis

I Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z Serwisu nordfinanse.pl. Właścicielem Serwisu jest Nord Finanse sp.z.o.o., Monte Cassino 38/2 70-464 Szczecin, NIP: 8513178262, REGON: 321565423

II Definicje.

Definicje użyte w Regulaminie:

 1. Administrator, Właściciel praw do serwisu –Nord Finanse sp. z o.o, Monte Cassino 38/2 70-464 Szczecin, NIP: 8513178262, REGON: 321565423.
 2. Serwis – internetowy serwis pod nazwą nordfinanse.pl, umożliwiający zapoznanie się przez Użytkowników z informacjami o tematyce finansowej, bankowej, ubezpieczeniowej, ekonomicznej.
 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba lub firma korzystająca z usług dostępnych w serwisie nordfinanse.pl
 4. Regulamin – niniejszy regulamin

III Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nord Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 38/2 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie pod nr KRS 0000521247
 2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem przez Nord Finanse Sp.z o.o. działalności w zakresie pośrednictwa oraz w celu marketingu usług własnych Nord Finanse Sp.o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r.  Nr 101, poz. 926, ze zm.).

  Dane mogą być przetwarzane w celu; marketingu bezpośredniego produktów i usług za pośrednictwem komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą przetwarzania jest zgoda, marketingu produktów i usług, w tym profilowana klientów-podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych; w celu analitycznym, statystycznym – podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych;

  Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych.

  Skorzystanie z tego prawa jest realizowane przez wysłanie pocztą elektroniczną na adres biuro@nordfinanse.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

 4. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz.1204 ze zm.) informujemy, że zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.

Zainteresowany użytkownik może się z nami skontaktować (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego czy e-maila) w wyniku czego gromadzone są dane osobowe. Po wypełnieniu formularza kontaktowego – np. pisząc do nas, zadając nam pytanie; dane są zapisywane i wykorzystane aby udzielić odpowiedzi na zapytanie Użytkownika lub nawiązania kontaktu, również do celów administracyjnych . Administrator ma uprawniony interes w udzielaniu odpowiedzi na zapytanie użytkownika. W przypadku gdy z okoliczności wynika, że dany stan rzeczy został wyjaśniony, a na przeszkodzie nie stoją żadne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania, dane użytkownika po przetworzeniu jego zapytania zostają skasowane.

IV Prawa Własności Intelektualnej.

 1. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 2. Użytkownik korzystający z funkcjonalności Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Serwisu.

V Prawa i Obowiązki Użytkownika.

 1. Użytkownik może korzystać z usług Serwisu w sposób dobrowolny.
 2. Zakazane jest umieszczanie komentarzy:
  • niosących treści bezprawne;
  • obelżywych lub oszczerczych, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite;
  • fałszywych lub mylących;
  • naruszających prawa osób trzecich;
  • rozpowszechniających spam;
  • zawierających linki oraz reklamy serwisów konkurencyjnych dla nordfinanse.pl,
  • wirusów czy innych technologii działających na szkodę Usługodawcy i Użytkowników.
 3. Użytkownik dobrowolnie podaje dane do Formularza kontaktowego i jest zobowiązany każdorazowo przechodząc na stronę główną Serwisu zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności serwisu.
 4. Użytkownik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę może zgłosić naruszenie praw za pomocą wysłania maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
 5. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Nord Finanse Sp. zo.o., a związane z jego zachowaniem niezgodnym z regulaminem lub w inny sposób nagannym.
 6. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez email: biuro@nordfinanse.pl.
 7. W ramach Portalu zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

VI Prawa i Obowiązku Usługodawcy.

 1. Administrator serwisu troszczy się o należyte działanie platformy internetowej nordfinanse.pl.
 2. Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi pomogły Użytkownikom przybliżyć informacje o tematyce finansowej, bankowej, ubezpieczeniowej, ekonomicznej. Administrator serwisu dokłada wszelkich starań , aby informacje zamieszczone były aktualne i rzetelne. Strona ma charakter jedynie informacyjny.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • decyzje podjęte na odstawie informacji zawartych na stronie internetowej oraz sposobu i skutków wykorzystania pobranych na łamach Serwisu informacji przez Użytkownika;
  • prawdziwość i rzetelność danych podawanych przez Użytkowników;
  • zobowiązania Użytkownika wynikających z treści umów podpisanych przez Użytkownika z bankiem;
  • celowe wprowadzenie w błąd w treści oferty udostępnianych na łamach Portalu przez banki.
 4. Serwis nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika, jeżeli Serwis nie posiada świadomości faktów i okoliczności tego działania.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści ze stron www, których linki znajdują się na łamach Serwisu. Użytkownik wchodząc na inne strony www za pośrednictwem Serwisu zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się z regulaminem obowiązującym na danych stronach www wraz ze szczegółami świadczonych usług.
 6. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu Użytkowników w ramach Serwisu, Administrator serwisu jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.
 7. W przypadku, gdy Administrator serwisu wiedział o bezprawnych działaniach Użytkowników, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

VII Procedura reklamacyjna.

 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, wysyłając maila pod adres dostępny na stronie Serwisu lub podając poniższe informacje
  w innej formie:

   

  • swoje dane umożliwiające kontakt;
  • rodzaj usługi, której dotyczy;
  • rodzaj błędnego funkcjonowania;
  • czas, który stanowi podstawę reklamacji;
  • zarzuty Użytkownika;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;
 2. Powyższe informacje Użytkownik może podać wysyłając wiadomość e-mail.
 3. Serwis rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji. Wskaże, czy uznaje reklamację oraz sposób, w jaki zamierza ją zrealizować
  lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 5. W przypadku uznania reklamacji,Serwis niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

VIII Polityka cookies

1. Serwis zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

2. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość zapisywania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3. Serwis informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Serwisie.

IX Przepisy Końcowe.

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem nordfinanse.pl/regulamin-serwisu.
 2. Wszelkie spory związane z wykonaniem regulaminu rozstrzygają właściwe sądy.

Monte C

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial