15 stycznia 2018

Kredyt dla obcokrajowca

Kredyt dla obcokrajowca w Polsce

Czy kredyt dla obcokrajowca w Polsce jest możliwy?

Najczęściej kredyty dla obcokrajowców udzielane są dla obywateli Unii Europejskiej. Jednak wiele banków rozszerzyło swoje oferty również dla obywateli Ukrainy, Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz Strefy Schengen. 

Jakie są warunki kredytu dla obcokrajowca?

Najważniejszym warunkiem kredytu dla obcokrajowca jest posiadanie statusu rezydenta. Inne obowiązkowe warunki kredytu hipotecznego to:

  • karta stałego pobytu lub karta czasowego pobytu
  • nr PESEL (jeśli został nadany)
  • pełna historia ROR (z innego banku, jeśli kredytobiorca zaciąga kredyt w banku, w którym nie posiada konta osobistego)
  • zezwolenie na zakup nieruchomości na terenie Polski (kredytobiorcy spoza Unii Europejskiej)
  • paszport
  • zezwolenie na pracę w Polsce
  • umowa o pracę (potwierdzająca wysokość osiąganych dochodów).

Kim jest rezydent?

Rezydentem jest osoba fizyczna, która posiada miejsce zamieszkania w kraju, dodatkowo posiada możliwość zaciągnięcia kredytu oraz nabywa prawa we własnym imieniu

Jakie są warunki kredytu hipotecznego przy karcie czasowego pobytu?

Starając się o kredyt hipoteczny dla obcokrajowca posiadając kartę stałego pobytu nie musimy się martwić ograniczeniami przy okresie kredytowania, natomiast przy karcie czasowego pobytu bank może udzielić kredytowania na okres do czasu zakończenia okresu pobytu w Polsce.

Jaki wkład własny jest wymagany przy kredycie hipotecznym dla obcokrajowca?

Bez względu na pochodzenie wymagany wkład własny od 1 stycznia 2017 roku przy kredycie hipotecznym wynosi 20 proc. Banki udzielają kredytowania już od 10 procent wkładu, gdzie niska kwota jest ubezpieczana. 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial