30 listopada 2017

Najczęściej zadawane pytania o faktoring dla firm

Czym jest faktoring?

Faktor (finansujący) nabywa wierzytelności i zobowiązuje się do ich sfinansowania. Natomiast faktorant (dostawca) otrzyma należności za usługi po wysłaniu kopii dokumentów potwierdzających odbiór towarów lub usług.

Jakie podmioty biorą udział w faktoringu?

Transakcje faktoringowe dotyczą głównie trzech podmiotów, mianowicie:

 • faktor (bank)
 • faktorant (przedsiębiorca któremu przysługują wierzytelności w stosunku do kontrahentów)
 • dłużnicy faktoringowi.

Kto może skorzystać z faktoringu?

Faktoring skierowany jest głównie do firm, które:

 • stosują odroczone terminy płatności
 • szukają alternatywnych źródeł finansowania
 • szukają możliwości zabezpieczenia się przed niewypłacalnością kontrahentów.

Ile zyskujemy na faktoringu?

Nie bez powodu zainteresowanie faktoringiem stale wzrasta. Jest to jedna z alternatywnych metod finansowania. Firmy korzystające z faktoringu zyskują:

 • szybko dostępne środki finansowe
 • zabezpieczoną współpracę z kontrahentami
 • zmniejszenie kosztów.

Na jakich zasadach działa faktoring?

Klient wystawia fakturę odbiorcy towaru lub usługi, następnie podpisywana jest umowa faktoringowa z klientem. Zadaniem klienta jest przekazanie wierzytelności faktorwi, następnie faktor przelewa należności na konto klienta.

W przypadku braku spłaty należności faktor sam dochodzi jej spłaty w drodze windykacji.

Jakie są najczęściej wybierane rodzaje faktoringu?

Firmy najczęściej wybierają jeden z poniższych rodzajów faktoringu:

 • faktoring zgodny z kryterium podziału
 • faktoring wierzytelności przyszłych
 • faktoring wierzytelności istniejących
 • faktoring odwrotny
 • faktoring zobowiązań
 • faktoring pełny
 • faktoring niepełny.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial