30 października 2017

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenia

Jakie ubezpieczenia wymagane są przy kredycie hipotecznym?

Do najważniejszych ubezpieczeń przy kredycie hipotecznym należą:

  • ubezpieczenie pomostowe
  • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
  • ubezpieczenie nieruchomości

Jakie dodatkowe ubezpieczenia mogą być wymagane przy kredytach hipotecznych?

Dodatkowe ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym to:

  • ubezpieczenie na życie
  • ubezpieczenie od utraty pracy
  • ubezpieczenie spłaty rat kredytowych
  • ubezpieczenie na wypadek pełnej lub częściowej niezdolności do pracy
  • ubezpieczenie na wypadek poważnej choroby
  • ubezpieczenie od wyrządzenia szkody
  • ubezpieczenie rzeczy ruchomych

Na czym polega ubezpieczenie pomostowe w kredycie hipotecznym?

Ubezpieczenie pomostowe wymagane jest przy każdym kredycie hipotecznym. Ubezpieczenie zawierane jest na okres kiedy sąd dokona wpisu banku jako wierzyciela nieruchomości.

Na czym polega ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przy kredycie hipotecznym?

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego wymagane jest w sytuacji kiedy kredytobiorca nie posiada wymaganego 20 proc. wkładu własnego.

Na czym polega ubezpieczenie nieruchomości przy kredycie hipotecznym?

Przy podpisywaniu umowy o kredyt hipoteczny, należy przedstawić podpisaną umowę ubezpieczenia nieruchomości kredytowanej. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla każdego kredytobiorcy. Jednocześnie bank wymaga ustanowienia cesji ubezpieczenia.

Na czym polega cesja ubezpieczenia nieruchomości?

Cesja nieruchomości na bankoznacz, że w razie szkody bank jest stroną, która uzyska odszkodowanie na poczet zaciągniętej kwoty kredytu hipotecznego.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial