9 lutego 2018

Najczęściej zadawane pytania o nieruchomości

Na jakim rynku można kupić nieruchomość?

Nieruchomości zazwyczaj kupuje się na rynku wtórnym lub rynku pierwotnym. Rynek wtórny oferuje nieruchomości od osób prywatnych, w sprzedaży może pośredniczyć biuro nieruchomości. Natomiast przy rynku pierwotnym nieruchomość zazwykaj kupowana jest od firmy deweloperskiej oferująca nowe nieruchomości

Jakim kredytem można sfinansować zakup nieruchomości?

Najczęściej zakup nieruchomości finansowany jest przy pomocy kredytu hipotecznego. Bank jako wierzyciel kredytobiorcy zostaje wpisany do hipoteki nieruchomości do czasu splaty zadłużenia. Nieruchomość można również sfinansować z własnych środków lub przy pomocy kredytu gotówkowego. Jednak kredyt gotówkowy udzielany jest na niższe kwoty niż hipoteczny, a przy tym zazwyczaj jego oprocentowanie jest wyższe. 

Na czym polega i kiedy występuje kontrola inwestycyji?

Kontrola inwestycyji najczęściej zlecana jest przy kredycie hipotecznym. Wykonuje ją pracownik banku lub firma zwenetrzna działająca na zlecenie banku. 

Na czym polega wpis do Księgi Wieczystej przy zakupie nieruchomości?

Księga Wieczysta to rejest stanu prawnego nieruchomości. W zapisach księgi wieczystej nieruchomości znajdziemy cztery działy:

  • dział I jest to oznaczenie nieruchomości
  • dział II są to informacje o właścicielach nieruchomości
  • dział III określa wszelkie ograniczone prawa rzeczowe np. służebność
  • dział IV wpisy do hipoteki nieruchomości np. przy kredycie hipotecznym wpisywany jest bank kredytujący nieruchomość.

Czy każdą nieruchomość trzeba ubezpieczyć?

Przy zakupie nieruchomości w kredycie hipotecznym bank wymaga ubezpieczenia nieruchomości z cesją na bank. Przy zakupie nieruchomości z wlasnych środków ubezpieczenie pozostaje do decyzji właściciela nieruchomości. 

Co oznacza cesja na bank?

Z definicją cesji na bank zazwyczaj kredytobiorca spotyka się przy ubezpieczeniu nieruchomości kupowanej w kredycie hipotecznym. Cesja na bank oznacza przeniesienie prawa do polisy ubezpieczeniowej na bank. W razie szkody całkowitej nieruchomości środki z ubezpieczenia zostaną przekazane na spłate zadłużenia hipotecznego

Co oznacza wpis do hipoteki?

W przypadku zakupu nieruchomości w kredycie hipotecznym bank zabezpiecza się na kupowanej nieruchomości. Oznacza to, że do czasu spłaty kredytu jest wpisany do hipoteki. Zadaniem hipoteki jest zabezpieczenie wierzytelności, w przypadku kredytu środków udzielonych na jej zakup. 

Jakie są rodzaje zabezpieczeń hipotecznych?

Przy kredytach hipotecznych zazwyczaj można spotkać się z takim rodzajem zabezpieczenia jak:

  • hipoteka kaucyjna, czyli zabezpieczenie na nieruchomości bez ustalania jej wartości, ale z wyznaczoną najwyższą ceną
  • hipoteka zwykła, czyli zabezpieczenie na nieruchomości do ustalonej wartości.

Co to jest odrębna własność do lokalu mieszkalnego?

Odrębna własność do lokalu mieszkalnego to prawo do własności mieszkania oraz części budynku i gruntu, na którym znajduje się budynek mieszkalny

Na czym polega spółdzielcze-lokatorskie prawo do lokalu?

Spółdzielcze-lokatorskie prawo do lokalu jest to prawo do zamieszkania w lokalu mieszkalnym. Prawo to jest niezbywalne, ale jednocześnie nie można go dziedziczyć. 

Na czym polega spółdzielcze-własnościowe prawo do lokalu?

Spółdzielcze-własnościowe prawo do lokalu oznacza prawo do zamieszkania w lokalu mieszkalnym, możliwości jego sprzedaży, jak i podlega dziedziczeniu. 

Na czym polega użytkowanie wieczyste?

Użytkowanie wieczyste dotyczy prawa do nieruchomości gruntowej. Oznacza to, że nieruchomość gruntowa zostaje oddana w użytkowanie wieczyste na okres do 99 lat. 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial