Jakie finansowanie dla samochodu firmowego?

Nikt nie wyobraża sobie prowadzenie biznesu bez sprawnego samochodu. Samochód firmowy można sfinansować na trzy sposoby, mianowicie za gotówkę, w kredycie na samochód lub leasingu. Jednak nie każdą firmę czy przedsiębiorcę stać na zakup pojazdu za gotówkę. Przyjrzymy się dwóm pozostałym sposobom zakupu samochodu do firmy.

Dla kogo kredyt na samochodód?

Kredyt na samochód jest kredytem, w którym wymagane jest zabezpieczenie oraz wskazanie celu kredytowego. Rodzajem zabezpieczenia zazwyczaj jest kredytowany samochód. Wnioskując o kredyt na samochód we wniosku kredytowym, należy wskazać cel kredytowy.

Do udzielenia kredytu na  samochód wymagana jest zdolność kredytowa. Obliczana jest ona na podstawie uzyskiwanych dochodów oraz innych parametrów wskazanych przez bank kredytujący. Więcej pomocnych wskazówek dotyczących zdolności kredytowej znajdziesz tutaj.

Kredyt samochodowy udzielany jest zarówno firmom, jak i osobom indywidualnym. Przed udzieleniem kredytu bank sprawdzi historię kredytową kredytobiorcy, natomiast firmę sprawdzi również jej ewentualną obecność w Krajowym Rejestrze Dłużników.

Jakie są warunki kredytu na samochód?

Jak już wcześniej zostało wspomniane, kredyt na samochód jest kredytem celowym i wypłacone przez bank środki, należy wykorzystać na zakup wskazanego samochodu. Ponadto bank jako współwłaściciel zostaje wpisany do karty pojazdu. Głównym właścicielem pojazdu pozostaje kredytobiorca.

Do obowiązków kredytobiorcy należy:

  • zakup wskazanego pojazdu

  • ubezpieczenie pojazdu

  • rejestracja pojazdu.

Korzyści wynikające z kredytu na samochód dla kredytobiorcy:

  • możliwość odliczenia części odsetkowej od kosztów podatkowych

  • możliwość prowadzenia odpisów amortyzacyjnych.

Jakie korzyści płyną z leasingu samochodu?

Z leasingu korzystają główne firmy i głównym powodem są wynikające z niego korzyści podatkowe. Korzyści podatkowe uzależnione są od wyboru rodzaju leasingu. Przy leasingu operacyjnym przedsiębiorca ma prawo uwzględnić w kosztach podatkowych zarówno część odsetkową raty, jak i kapitałową. Nie ma natomiast możliwości prowadzenia odpisów amortyzacyjnych. Prawo przeniesienia własności następuje dopiero po zakończeniu leasingu.

Przy leasingu finansowym leasingobiorca może od kosztów podatkowych odliczyć jedynie część odsetkową raty kredytu podobnie jak przy kredycie samochodowy. Ponadto ma możliwość prowadzenia odpisów amortyzacyjnych. Prawo przeniesienia własności następuje z chwilą wpłaty ostatniej raty leasingowej.

Leasing czy kredyt na samochód?

Na pozycji wznoszącej się jest obecnie leasing. Powodów jest wiele, między innymi większe korzyści podatkowe oraz mniejsze wymagania finansowe względem leasingobiorcy. Przy kredycie na samochód kredytobiorca zobowiązany jest przedstawienia szczegółowego zeznania finansowego.

Leasing jest mniej wymagający pod względem zdolności finansowej firmy. Leasing najczęściej udzielany jest na podstawie uproszczonej procedury. Oznacza to, że leasingobiorca nie jest zobowiązany do szczegółowego przedstawiania zeznania finansowego.

Przy kredycie na samochód właścicielem kredytowanego samochodu pozostaje kredytobiorca, natomiast przy leasingu do zakończenia okresu leasingowego właścicielem pozostaje firma leasingowa.

Jesteś zainteresowana/y kredytem na samochód lub leasingiem? Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów kredytowych i poznaj warunki. Kontakt z ekspertem tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial