Jak marża i RRSO wpływają na koszt kredytu hipotecznego?

Każdy kredyt związany jest z kosztami i takim właśnie kosztem kredytowym jest RRSO, czyli roczna rzeczywista stopa oprocentowania i marża. To te elementy kredytu, które składają się z kilku punktów. Do elementów RRSO należy zaliczyć prowizje, ubezpieczenie oraz inne opłaty bankowe. Suma RRSO wliczana jest do każdej raty kredytu. Im dłuższy okres kredytowania, tym dłuższy okres spłaty RSSO. Marża natomiast jest to opłata za udzielenie kredytu przez bank.

Koszty kredytowe

Co to jest RRSO?

Roczna rzeczywista stopa oprocentowania to koszt jaki ponosi kredytobiorca w związku z udzielonym kredytem. W RRSO znajduje się wysokość oprocentowania udzielonej kwoty kredytu oraz wysokość prowizji za udzielony kredyt. Bez względu na rodzaj kredytu (kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, kredyt konsolidacyjny, kredyt samochodowy) jego nieodłącznym elementem jest właśnie RRSO.

Porównując oferty kredytowe roczna rzeczywista stopa oprocentowania zawsze wyrażona jest w procentach.

Co RRSO mówi o kredycie?

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zaciągnięciu kredytu, każdą propozycję kredytową należy przeanalizować. Procentowe wyrażenie kosztów kredytowych podaje kredytobiorcy informacje o kosztach, jakie będzie musiał ponieść z tytułu zaciągniętego kredytu.

Wysokość RRSO może się różnić w zależności od propozycji kredytowej. Zawsze porównując kredyty, warto zestawić ze sobą te koszty, aby wiedzieć, który kredyt jest tańszy. Na wysokość kosztów kredytowych wpływają takie elementy jak okres kredytowania, wkład własny do kredytu (kredyt hipoteczny, kredyt samochodowy) oraz wysokość wnioskowanej kwoty kredytu.

Od czego uzależniona jest marża kredytu?

Wysokość marży kredytu może się różnić w zależności od ofert poszczególnych banków. Zazwyczaj marża uzależniona jest od takich czynników jak: cel kredytowy, wysokość wkładu własnego, waluta kredytu oraz zdolność kredytowa i historia kredytowa.

Wysokość wkładu własnego wynosi 20 procent wartości nieruchomości, ale wiele banków udziela kredytów hipotecznych przy niższym wkładzie własnym, który może wynosić minimalnie 10 procent. Obecnie banki mocno ograniczyły możliwość udzielania kredytów w innych walutach, aby skorzystać z kredytu w obcej walucie konieczne jest osiąganie przeważającego dochodu w tej walucie.

Jak cel kredytowy wpływa na wysokość marży kredytu?

Wysokość marży zawsze jest uzależniona od celu kredytowego. Przy kredycie hipotecznym wymagane jest ustanowienie zabezpieczenia. Zazwyczaj zabezpieczenie ustanawiane jest nieruchomości kredytowanej. Bank jako wierzyciel zostaje wpisany do Księgi Wieczystej nieruchomości.

Przy innych kredytach jak kredyt gotówkowy czy konsolidacyjny bank indywidualnie określa wysokość pobieranej marży. Co do zasady najniższa marża ustalana jest przy kredytach celowych, gdzie wymagane jest ustanowienie zabezpieczenia.

Czy wysokość marży kredytu może się zmienić w czasie trwania umowy kredytowej?

Zazwyczaj marża po podpisaniu umowy kredytowej nie podlega zmianie. Jeśli kredytodawca planuje zmienić wysokość marży to poinformuje o tym kredytobiorcę na podstawie wystawionego aneksu do umowy kredytowej. Przed podpisaniem umowy kredytowej, warto dowiedzieć się w jakich sytuacjach bank może podjąć decyzję o zmianie wysokości marży.

Jeśli jesteś zainteresowany/a kredytem zapraszamy do kontaktu.

Please follow and like us:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial