Jak banki traktują zawieszenie działalności gospodarczej?

Zawieszenie działalności nie jest niczym niezwykłym. Przed zawieszeniem działalności należy się zastanowić czy nie będzie ona kolidować z innymi planami biznesowymi. Poniżej kilka wskazówek o tym jak banki postrzegają zawieszenie działalności w czasie ubiegania się o kredyt.

Jak banki postrzegają zawieszenie działalności?

Zawieszenie działalności gospodarczej zgłasza się również do CEIDG. W praktyce zawieszenie skutkuje wstrzymaniem opłacania miesięcznych składek do ZUS, nie ma również obowiązku składania deklaracji VAT – 7 oraz opłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Warunkiem zawieszenia działalności gospodarczej jest zaprzestanie prowadzenia przedsiębiorstwa w celach zarobkowych. Jednak prawo daje możliwość doprowadzenia wszelkich spraw związanych z prowadzoną działalnością do ich zakończenia.

Zawieszenie prowadzonej działalności nakłada na podatnika obowiązek zabezpieczenia źródła przychodów przedsiębiorstwa, regulowania wszelkich zobowiązań, które zaistniały przed dokonaniem zawieszenia działalności oraz obowiązek uczestniczenia we wszelkich procesach związanych z prowadzoną wcześniej działalnością gospodarczą.

Czym skutkuje zawieszenie działalności w czasie spłacania kredytu?

Firma, która zostanie zawieszona w czasie spłacania kredytu zobowiązana jest do uregulowania wszystkich zobowiązań wobec banków, w których były zaciągnięte przez firmę kredyty.

Najczęściej firma zawieszająca dzialalność zobowiązana jest do spłaty pozostałej kwoty kredytu..

Zawieszona działalność a kredyt dla firm?

W przypadku kredytu dla firm zawieszenie prowadzonej działalności jest nieco łatwiejsze. Banki dają możliwość u możliwość spłacania rat kredytowych w taki sam sposób, jak w czasie prowadzonej działalności.

Banki oraz leasingodawcy dają również możliwość spłacania rat kredytowych, bądź leasingowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jednak przedsiębiorca jest zobowiązany do regularnego spłacania zaciągniętych rat. Pamiętajmy, że wcześniejsze spłacenie kredytu wiąże się z wyższymi kosztami, mianowicie bank dolicza prowizję za wcześniejsze zakończenie umowy kredytowej.

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na kontynuowanie kredytu firmowego lub leasingu po zawieszeniu prowadzonej działalności nadal zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji w Księdze Przychodów i Rozchodów, w której odnotowywane są wydatki w postaci opłaconych rat kredytowych.

Przedsiębiorca po zawieszeniu działalności nie ma możliwości odnotowywania w KPiR wydatków poniesionych na poczet użytkowy przedsiębiorstwa (np. zakup paliwa czy części samochodowych). Przedsiębiorca nadal rozlicza podatek VAT, ponieważ podpisane umowy kredytowe zostały przed zawieszeniem działalności.

Jak banki traktują odwieszenie działalności gospodarczej?

Przedsiębiorstwo, które odwiesza działalność, traktowane jest przez banki jak nowa działalność gospodarcza. Banki nie uwzględniają okresu zawieszenia, przez co przedsiębiorca ma utrudniony dostęp do ofert bankowych, takich jak kredyt dla firm.

W praktyce przedsiębiorstwo może zaciągnąć kredyt firmowy po przedłożeniu dokumentów potwierdzających płynność finansową. Nowe przedsiębiorstwo nie mam możliwości przedstawienia takiej dokumentacji, ponieważ dopiero rozpoczyna prowadzenie ewidencji przychodów.

Coraz więcej banku oferuje swoim klientom elastyczne zasady przyznawania kredytów firmowych, ale z reguły o kredyt dla firm można wnioskować dopiero po 6 miesiącach prowadzonej działalności. Przed upływem tego czasu można wnioskować jedynie o kredyt dla startujących w biznesie, ale nie ma on tak preferencyjnych warunków jak kredyt dla firmy o dłuższym stażu.

l

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial