W jaki sposób odstąpić od umowy kredytu gotówkowego?

Każdemu kredytobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy kredytowej. Jednak jego decyzja musi być odpowiednio uargumentowana oraz mieścić się w granicach zapisów umowy kredytowej. Podstawową rzeczą przy kredytach jest przeczytanie całej umowy kredytowej, a nie jasne kwestie wyjaśnić z ekspertem kredytowym.

Na podstawie jakiego przepisu działa kredyt gotówkowy?

Kredyty gotówkowe działają na zasadach kredytu konsumenckiego. To tam znajdują się wszystkie zapisy odnoszące się do zawartości umowy kredytowej, jak i do odstąpienia od warunków kredytowych w niej zawartych.

W jakim terminie kredytobiorca może odstąpić od umowy kredytu gotówkowego?

Zasady regulujące kredyty konsumenckie dają możliwość odstąpienia od umowy kredytowej w terminie 14 dni od podpisania umowy. Poza przestrzeganiem terminu kredytobiorca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, w którym zawrze argument umożliwiający rozwiązanie umowy kredytowej.

W czasie podpisywania umowy kredytowej, warto sprawdzić czy znajduje się w niej również wzór odstąpienia od umowy. Na wzorze powinno znajdować się imię i nazwisko kredytobiorcy oraz dane banku kredytującego.

Co ze środkami kredytowymi po odstąpieni od umowy kredytowej?

Odstąpienie od umowy kredytowej wiąże się z oddaniem środków kredytowych przez kredytobiorcę do banku. Przy zachowaniu terminu 14 dni kredytobiorca nie będzie zobowiązany do spłaty oprocentowania od udzielonej kwoty kredytu. Natomiast kredytodawca zobowiązany jest do zwrócenia kredytobiorcy kosztów jakie zostały przez niego poniesione w związku z uruchomieniem kredytu.

Jeśli jesteś zainteresowany/a kredytem gotówkowym zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial