Z czego składa się kredyt hipoteczny?

Osoby zainteresowane kredytem hipotecznym najczęściej zastanawiają się, jakie są jego składniki. Najważniejszymi elementami kredytu hipotecznego jest marża oraz WIBOR, ale w umowie kredytowej znajdziemy również zapisy związane z oprocentowaniem kredytu.

Na początek mały słownik, aby wiedzieć co znaczą poszczególne elementy kredytu hipotecznego.

WIBOR (Warsaw InterBank Offered Rate) – określa wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym.

Oprocentowanie kredytu – składa się z dwóch elementów marży oraz stawka referencyjna.

Kredyt na mieszkanie

Od czego zależy stawka referencyjna przy kredycie hipotecznym?

Stawka referencyjna jest jednym z elementów oprocentowania kredytu hipotecznego. Za jej pośrednictwem określane jest oprocentowanie kredytu. To ten element umowy kredytowej, który nie podlega negocjacjom.

Stawka referencyjna stanowi koszt, jaki ponosi bank, pożyczając pieniądze od innych banków, które zostaną przeznaczone na nasz kredyt hipoteczny. Koszt, z jakim wiąże się pożyczenie pieniędzy, określa wspomniany powyżej WIBOR.

Jaki element oprocentowania kredytu hipotecznego można negocjować?

Przy kredycie hipotecznym tylko jeden element kredytu podlega negocjacjom i jest to marża, która stanowi zysk dla banku w związku z udzieloną kwotą kredytu. Zapis o wysokości marży zawsze znajduje się w umowie kredytowej. Przed podpisaniem umowy marżę można negocjować, ale po podpisaniu stanowi ona stały element kredytu.

Istnieje możliwość zmiany marży w trakcie trwania umowy kredytowej na indywidualne polecenie kredytobiorcy. Zmiana marży następuje w formie aneksu do umowy. Marżę kredytu hipotecznego można negocjować, oferując bankowi wniesienie wyższego wkładu własnego.

Podsumowując, najważniejszym elementem kredytu hipotecznego jest oprocentowanie, które składa się z dwóch elementów. Stawka referencyjna nie podlega negocjacjom, ponieważ stanowi koszt dla banku. Natomiast marżę kredytu możemy negocjować, posiadając na przykład wyższy wkład własny przy zakupie nieruchomości.

Please follow and like us:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial