Na czym polega kredyt lombardowy?

Na rynku znajdziemy wiele ofert kredytów, ale niektóre brzmią nieznajomo. Takim kredytem jest kredyt lombardowy, który może stanowić doskonałą alternatywę dla kredytu gotówkowego. Charakteryzuje się krótko terminowością udzielonej kwoty. Jest to kredyt zabezpieczony, z którego mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.

Na jakich zasadach działa kredyt lombardowy?

Na początku może się wydawać, że procedura oraz warunki kredytu lombardowego są skomplikowane. Kredyt lombardowy można uzyskać na dwa sposoby. Po pierwsze jest on udzielany przez instytucje bankowe, nad którymi nadzór sprawuje KNF.

Pierwszym sposobem na uzyskanie kredytu lombardowego jest wystąpienie do banku komercyjnego z wnioskiem kredytowym. Bank komercyjny uzyskuje wsparcie finansowe od Narodowego Banku Polskiego. Innym sposobem jest ustanowienie zabezpieczenia na papierach wartościowych. Wysokość wypłaconej kwoty kredytu nie może przekroczyć 80 procent wartości zabezpieczenia.

Kredyty lombardowe wiążą się z oprocentowaniem nominalnym oraz marżą za udzieloną kwotę kredytu. Marża to dodatkowe zabezpieczenie na wypadek spadku wartości ustanowionego zabezpieczenia. Wysokość oprocentowania ustalana jest na podstawie stopy kredytu lombardowego, która ustalana jest przez Radę Polityki Pieniężnej.

Co może stanowić zabezpieczenie kredytu lombardowego?

Najczęściej występującym zabezpieczeniem przy kredycie lombardowym jest zabezpieczenie na aktywach (papiery wartościowe), jakie posiada kredytobiorca. Na okres spłaty kredytu bank zabezpiecza aktywa, które są uwalniane po zakończeniu umowy kredytowej.

Do innych form zabezpieczenia można zaliczyć między innymi:

  • biżuterię
  • metale szlachetne
  • towary
  • samochód
  • maszyny.

Podsumowując, kredyty lombardowe dostępne są zarówno dla firm, jak i osób fizycznych. Ich głównym zabezpieczeniem są papiery wartościowe. Wysokość wypłaconej kwoty kredytu nie przekracza zazwyczaj 80 procent ustanowionego zabezpieczenia.

5 thoughts on “Na czym polega kredyt lombardowy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial