Kredyt hipoteczny po zmianach

Z dniami 22 lipca br. weszła w życie nowa ustawa regulująca kwestie związane z udzielaniem kredytów hipotecznych. Po zmianach kredyty hipoteczne stały się bezpieczniejsze dla kredytobiorców. Poniżej sześć zasad nowych kredytów mieszkaniowych.

Krótszy okres oczekiwania na decyzję kredytową

Banki zostały zobowiązane do wydawania decyzji kredytowej w terminie nieprzekraczającym 21 dni. Bez względu na rodzaj wydanej decyzji bank ma obowiązek jej uzasadnienia. W przypadku decyzji negatywnej kredytobiorca zostanie poinformowany, z jakich powodów kredyt hipotecznynie został przyznany.

Kredyt na mieszkanie

Kredytobiorca, który po udzielonym kredycie hipotecznym zdecyduje się na jego oddanie, ma na to czas do 14 dni od dnia udzielanie finansowania. Każdy kredytobiorca ma prawo do zmiany decyzji bez ponoszenia dodatkowych konsekwencji i określonym czasie.

Kredyt walutowy wyłącznie dla zarabiających w obcej walucie

Czas kredytów walutowych dobiegł końca. Po zmianach w kredytach hipotecznych kredyt w obcej walucie może zaciągnąć tylko ten kredytobiorca, który większą część dochodów osiąga w walucie, w której będzie udzielny kredyt.

Zmiana zasad dotyczących kredytów walutowych ma za zadanie uchronić kredytobiorcówprzed skutkami w różnicach wynikających z różnic kursów walut.

Spłata kredytu hipotecznego przed czasem bez dodatkowych opłat

Likwidacja dodatkowych opłat związanych z wcześniejszą spłatą kredytu powoduje, że kredytobiorcy będą mieli możliwość spłacenia kredytu w dowolnym terminie. Dodatkowym ułatwieniem jest obowiązek informowania klienta na jego wniosek o wysokości zadłużenia do spłaty.

W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego całość zadłużenia jest pomniejszana proporcjonalnie o koszty, które należałoby zapłacić w przypadku spłaty kredytu w terminie.

Kredyt hipoteczny bez dodatkowych pakietów

Do tej pory banki miały prawo łączyć kredyt hipoteczny z dodatkowymi pakietami jak karty kredytowe czy lokaty. Po zmianach w kredytach hipotecznych nie ma możliwości dołączania innych pakietów. Wyjątek stanowi bezpłatne konto do obsługi udzielonego finansowania.

Nowe zasady hipoteczne pozwalają na wprowadzenie tzw. cross-selling, czyli sprzedaż łączoną.Banki będą miały prawo do przedstawiania dwóch ofert kredytowej. Jedna oferta nie będzie zawierała ofert dodatkowych, natomiast druga będzie zawierała pakiet usług dodatkowych (np. lokaty). Kredytobiorca sam podejmie decyzję, z której propozycji bankowej skorzystać.

Reklamy informacyjne

Nowa ustawa hipoteczna wprowadza nowe zasady dotyczące reklamowania kredytów hipotecznych. Od tej pory reklamy muszą być przejrzyste, zawierać niezbędne informacje dotyczące propozycji kredytowej oraz być jednoznaczne i nie wprowadzać w błąd konsumenta.

Banki zostały zobowiązane do udzielania informacji o udzielonym kredycie również w formie prospektu informacyjnego, który jest przedstawiany kredytobiorcy. W prospekcie kredytowym znajdziemy takie informacje jak:

  • okres kredytowania

  • stopa procentowa

  • całkowita kwota kredytu

  • koszty kredytowe przedstawione na przykładzie.

Nadzór nad pośrednikami kredytowymi

Jedna z największych zmian dotyczy pośrednictwa kredytowego. Od 22 lipca br. Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi nadzór nad wszystkimi instytucjami zajmującymi się udzielaniem kredytów hipotecznych.

Pośrednicy kredytowi zostaną wpisani do rejestru, dzięki czemu łatwiejsze będzie sprawowanie kontroli KNF.

Jeśli jesteś zainteresowany/a kredytem hipoteczny zapraszamy do kontaktu z ekspertami kredytowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial