Ryczałt ewidencjonowany a kredyt

Ryczałt co to jest?

Ryczałt to potoczna nazwa jednej z form opodatkowania czyli ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jej przewagą wśród rodzajów opodatkowania jest to, że podstawą wyliczenia wysokości podatku jest przychód. Przedsiębiorca może wybrać spośród stawek 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 14%, 15%, 17%.

Czy zmiana sposobu opodatkowania na ryczałt wpływa na zdolność kredytową ?

Najpopularniejszym sposobem rozliczania się z podatkami w ostatnich latach była tzw. Książka przychodów i rozchodów – czyli rozliczenia na zasadach ogólnych według skali lub podatek liniowy. W pierwszym przypadku według stawki podatkowej 12 i 32% w drugim 19%. Od początku roku 2022 wraz z rozpoczęciem zmian podatkowych określanych Polskim Ładem cześć przedsiębiorców zmieniło formę rozliczania się i wybrało Ryczałt.

Czy taka zmiana formy opodatkowania ma wpływ na zdolność kredytową?

Oczywiście że tak. Banki mają różne  podejście do liczenia zdolności kredytowej osób prowadzących działalność gospodarczą w formie ryczałtu. Najbardziej restrykcyjne akceptują tylko 15% rocznego przychodu jako dochód netto. Dochód ten jest podstawą do wyliczenia zdolności do spłaty kredytu przez klienta.  Oznacza to, że np. u przedsiębiorcy uzyskującego przychód w wysokości 100 000 PLN rocznie,  bank przyjmie do analizy tylko 15000 PLN jako dochód roczny firmy. Taki sposób liczenia dochodu zmniejsza zdolność.

Zdolności kredytowej nie sprzyja sam fakt zmiany formy rozliczania się.

W wielu przypadkach złożenie wniosku o kredyt będzie możliwe dopiero po zakończeniu aktualnego roku podatkowego i przedstawieniu w banku rozliczenia rocznego, w przypadku ryczałtu PIT-28.

Czy banki dobrze liczą ryczałt?

            Po odwiedzeniu kilku banków, które niekorzystnie liczą zdolność kredytową można wyciągnąć wnioski że uzyskanie kredytu przy ryczałcie jest niemożliwe. Jednak nie jest tak źle jak by nam się to wydawało.

Zdolność kredytowa w takim przypadku może miło zaskoczyć i być wyższa niż przy popularnej formie rozliczenia podatków czyli zasadach ogólnych – książce przychodów i rozchodów. Różnica w zdolności kredytowej pomiędzy bankami, które liczą zdolność słabo od tych które liczą dobrze jest bardzo duża. Dlatego warto skorzystać z bezpłatnych usług eksperta finansowego, który poszuka odpowiedniej oferty.

Jakie dokumenty należy przygotować do ryczałt?

Przygotowanie dokumentów jest ważnym elementem wstępnej analizy zdolności kredytowej. Powinny być one czytelne i kompletne. Brak kilku stron z PIT lub słabej jakości rozmazana ewidencja przychodów mogą być powodem wydłużenia analizy a nawet wstrzymania wniosku.

Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia wstępnej analizy kredytowej to:

– rozliczenie roczne z roku ubiegłego – PIT 28 lub PIT 36 jeżeli został zmieniony sposób rozliczania podatkowego,

– rozliczenie roczne za rok poprzedzający rok ubiegły – wiele banków analizuje dwa ostatnie lata podatkowe,

– ewidencja przychodu za rok poprzedni i rok bieżący w zestawieniu miesięcznym,

– suma zapłaconych podatków dochodowych za ostatnie 12 miesięcy,

– suma zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z ostatnich 12 miesięcy,

– zestawienie posiadanych kredytów prywatnych i firmowych.

Powyższe zestawienie dokumentów ma charakter uniwersalny, co oznacza, że część dokumentów może być wymagane w jednym banku, a w drugim już nie. Wszystko zależy od aktualniej checklisty bankowej.

Ryczałt – czy dostanę kredyt.

Podsumowując ryczałt nie ogranicza możliwości otrzymania kredytu. Jest to wygodny sposób rozliczania podatkowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Istnieją  banki, które są bardziej przychylne tej formie rozliczania się i większą uwagę zwracają na kondycję firmy niż sposób odprowadzania podatków.

Rozliczasz się za ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych? Zmieniłeś formę rozliczania się? Myślisz o kredycie hipotecznym?  Zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial