Umowa leasingowa

Do podpisania umowy leasingowej należy przygotowć się zarówno praktycznie, jak i merytorycznie. Przede wszystkim przed podpisaniem trzeba umowę przeczytać oraz omówić ją z leasingodawcą, aby wszystkie kwestie zostały omówione jeszcze przed jej podpisaniem.

Co znajduje się w umowie leasingowej?

W umowie leasingowej powinien być opisany przede wszystkim przedmiot leasingu oraz warunki wydania przedmiotu, jak i jego późniejszego użytkowania. W umowie leasingowej znajdzie się również harmonogram spłaty oraz Tabela Opłat i Prowizji.

Kolejną istotną kwestią jest sprawdzenie przedmiotu leasingowanego. Musimy sprawdzić czy jest to pojazd, który zamówiliśmy, czy też cena jest taka, jaką wcześniej ustalaliśmy z leasingodawcą.

Rata leasingowa także powinna się zgadzać z tą na wcześniejszych umowach. Należy sprawdzić czy nie została przez przypadek naliczona po nieaktualnych stopach procentowych.

W jaki sposób zostały ustanowione opłaty leasingowe?

Czytając umowę leasingową, warto zwrócić uwagę na oprocentowanie, według którego została naliczona rata. Oprocentowanie leasingu jest uzależnione od dwóch składników:

  • marży firmy leasingowej
  • składnika bazowego.

Wysokość marży uzależniona jest od:

  • przedmiotu i rodzaju leasingu

  • waluty w jakiej udzielony leasing

  • czasu trwania umowy leasingowej

  • wartości przedmiotu leasingu.

Ważnym czynnikiem wpływającym na ratę leasingu są stopy procentowe. Jeśli zaciągamy leasing w złotówkach interesują na stopy procentowe według WIBOR. Leasing w polskich złotych jest najczęściej udzielanym leasingiem.

Jaki jest koszt całkowity leasingu?

Porównując koszty leasingu, warto uwzględnić również wysokość wykupu leasingowanego przedmiotu.

Brak ujawnienia kwoty wykupu w umowie leasingowej powinno budzić wątpliwości.

Jak wygląda rozliczenie szkody całkowitej?

Szkoda całkowita jest to utrata środka trwałego w przypadku pojazdu. Może nią być kradzież lub kolizja na tyle poważna, że pojazd nie jest zdolny do poruszania się po drogach. W umowie leasingowej powinien znaleźć się odpowiedni zapis regulujące kwestie straty całkowitej.

W przepisie powinny się znaleźć zapisy o ewentualnym zadysponowaniu wraku po kolizji przez leasingodawcę lub ubezpieczyciela. Koniecznie w umowie musi się znaleźć zapis regulujący relacje pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą, jeśli dojdzie do szkody całkowitej.

Jeśli jesteś zainteresowany/a leasingiem zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial