Co z kredytem hipotecznym w razie wypadku losowego?

Kiedy przygotowujemy się do zaciągnięcia kredytu hipotecznego, nie zastanawiamy się nad tym, co się stanie z kredytem, jeśli jeden z kredytobiorców odejdzie. Czarne chmury nad sytuacją finansową mogą spowodować niewypłacalność, a tym samym doprowadzić do utraty nieruchomości w kredycie hipotecznym. Przyjrzyjmy się kilku sytuacjom, w których kredytobiorca zostaje sam z kredytem.

Kredyt hipoteczny a śmierć kredytobiorcy

Jednym ze zdarzeń lodowych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jest śmierć jednego z kredytobiorców. W prawie bankowym nie ma przepisów regulujących dziedziczenie kredytu, kwestie te reguluje kodeks cywilny. Według przepisów do spadku zalicza się nie tylko majątek zmarłego, ale również jego długi.

Jeśli kredyt nie był ubezpieczony na wypadek śmierci jednego z kredytobiorców to część, która przypadała na zmarłego, wchodzi w całości do masy spadkowej. W świetle prawa obowiązek spłaty kredytu ciąży na kredytobiorcy oraz spadkobiercach pod warunkiem, że przyjmą spadek.

Bank w przypadku informacji o śmierci jednego z kredytobiorców sprawdza, czy została zawarta polisa ubezpieczenia na życie. W sytuacji, kiedy polisa została opłacona przez kredytobiorców, to cesja z polisy zostanie wypłacona na poczet pokrycia zobowiązania zmarłego kredytobiorcy.

Kredyt hipoteczny a rozwód kredytobiorców

Inną sytuacją losową, która może skomplikować sytuacje finansową kredytobiorców, jest rozwód. W praktyce okazuje się, że kredyt hipoteczny jest trwalszy niż małżeństwo. Jeśli kredytobiorcy nie spłacili kredytu w czasie trwania małżeństwa, to rozwód nie jest dla banku powodem wykluczenia jednego z kredytobiorców. Dla banku nie ma różnicy czy kredytobiorcy są małżeństwem, czy żyją w związku niesformalizowanym, na obu ciąży obowiązek terminowej spłaty kredytu.

Wyjściem z takiej sytuacji jest zapis w umowie kredytowej, że w razie rozwodu jeden z kredytobiorców przejmie na siebie obowiązek spłaty kredytu. Warunkiem jest, aby ten kredytobiorca, który przejmuje kredyt, posiadał zdolność kredytową.

Jeśli jeden z kredytobiorców nie ma zdolności kredytowej innym rozwiązaniem może okazać się sprzedaż nieruchomości, spłata kredytu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial