Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca

Kredyt hipoteczny to rozwiązanie dostępne również dla osób niebędących obywatelami Polski. Wystarczy przejść kilka kroków, aby nabyć własne mieszkanie. Banki przedstawiają kilka warunków, które należy spełnić, decydując się na kredyt hipoteczny.

Dużym zainteresowaniem cieszą się kredyty hipoteczne dla obywateli Ukrainy. W związku z tym, że są to obywatele spoza krajów Unii Europejskiej, banki wymagają dodatkowych dokumentów. Poniżej kilka wskazówek, jak uzyskać kredyt dla obcokrajowca.

Jakie są warunki kredytu hipotecznego dla obcokrajowca?

Bez względu na kraj pochodzenia bank wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego pobyt w Polsce. Takim dokumentem jest karta pobytu, która zawiera również informacje o miejscu zameldowania.

Banki przychylnie patrzą na klientów, którzy posiadają stałe dochody z legalnego źródła. Dochodem uznawanym przez bank jest umowa o pracę, umowa zlecenie lub o dzieło, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W przypadku umowy o pracę okres osiąganych dochodów nie powinien być krótszy niż 3 miesiące, natomiast przy umowie zlecenie nie krócej niż 6 miesięcy. Najdłuższy okres stażu pracy wymagany jest przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej i wynosi między 12 miesięcy a 24 miesiące.

Innymi dokumentami potrzebnymi przy kredycie hipotecznym dla obcokrajowca są:

  • nr PESEL (jeśli został nadany)

  • zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

  • pełna historia ROR z innego banku (niż bank, w którym staramy się o kredyt hipoteczny) za ostatnie 3 miesiące

  • zezwolenie na zakup nieruchomości na terenie Polski

  • paszport

  • zezwolenie na pracę

  • umowę o pracę.

Zdarza się, że bank może wymagać od kredytobiorcy przedstawienia raportu BIK z kraju z jakiego pochodzi, jeśli taki raport w jego kraju istnieje. Raport powinien być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. Brak takiego dokumentu wcale nie oznacza, że droga do kupna mieszkania w kredycie została zamknięta.

Jakie warunki przy kredycie dla obywatela Ukrainy?

Jednym z warunków uzyskania kredytu hipotecznego na mieszkanie przez obywatela Ukrainy jest posiadanie karty stałego pobytu. Zazwyczaj jest ona wydawana już po okresie 5 lat od dnia wydania zezwolenia na pobyt stały w kraju.

Kredytobiorca pochodzący spoza UE zobowiązany jest do przedstawienia zgody na zakup nieruchomości na terenie Polski, taka zgoda wystawiana jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wyjątek stanowi zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, tutaj nie jest wymagana zgoda ministerstwa.

Kredyt hipoteczny dla obywatela Ukrainy wymaga przede wszystkim przedstawienia jednego z poniższych dokumentów:

  • zaświadczenie o zameldowaniu

  • kartę stałego pobytu

  • PESEL.

W zależności od banku wykaz potrzebnych dokumentów może się zmieniać.

Podsumowując, osoba starająca się o kredyt hipoteczny dla obcokrajowca posiadająca odpowiednie dokumenty potwierdzające możliwość kupienia mieszkania traktowana jest w banku jak obywatel Polski. Wymagany wkład własny wynosi od 10 do 20 procent kupowanej nieruchomości.

Jeśli jesteś zainteresowany/a kredytem hipotecznym dla obcokrajowca zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial